Rekonstrukce stanice metra Hradčanská

Je rozhodnuto. Na přelomu let 2025-2026 proběhne komplexní rekonstrukce stanice metra Hradčanská. Podotýkám, že je to nutné! Protože poslední oprava probíhala už v letech 1995 – 1996. Jenže tehdy došlo k nepochopitelné chybě, kdy byla zcela ignorována potřeba bezbariérového vstupu/výstupu. Oprava bude zahrnovat v podstatě celý prostor stanice: nástupiště, vestibuly, výstupy a hlavně pohyblivé schody, které jsou údajně za hranicí životnosti. K blíže neurčeným úpravám by mělo dojít i na povrchu, přilehajícím ke stanici. Mluví se hlavně o úzkém pruhu zeleně podél železniční tratě, směrem k ulici Pelléova.

V rámci projektu se řeší i ochranná opatření proti účinkům bludných proudů. Na těch něco bude, protože mám s tímto jevem vlastní zkušenost: když tu vystupuji z horního vestibulu s bluetooth sluchátky v uších, vždy V JEDNOM místě (na schodišti směrem do ulice Dejvická) dojde ke krátkému výpadku distribuce zvuku od mobilu do sluchátek.  Nejsem si jistý chybou na mé straně. 

Celá rekonstrukce by měla by trvat minimálně 10 měsíců! Po tu dobu bude stanice metra uzavřena! Což s sebou přinese velké problémy ve fungování veřejného prostoru s negativním dopadem na povrchovou dopravu.

V současné době se kompletuje dokumentace pro stavební povolení, následovat bude dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele. Investorem akce je pražský dopravní podnik. Praha 6 chce současně dohlížet na to, aby se zábory pro staveniště směrem do Dejvic omezily na minimum.

Řeší se pochopitelně i posílení povrchové dopravy, hlavně pak tramvajové. Budou zřejmě posíleny všechny spoje, které přes stanici Hradčanská projíždí.

To vše bude muset být vyřešeno do konce příštího roku. Pak se spustí velká akce: rekonstrukce stanice metra Hradčanská. A pak jsem zvědav, jak to vše bude u stanice metra vypadat!

error: Obsah je zabezpečený !!