MTB trip Kladensko – Studánka, mohyly a větrník

Od místa bydliště už mnoho let (cca od roku 1988) vyjíždím na kole do několika směrů. Dominuje směr jihozápadní, směrem do Křivoklátské vrchoviny. Tam jsou terény složitější. Když chci spíše jízdu relaxační, nebo tzv. švih cílený na výkon, volím směr více západní, do oblasti mezi Kladnem, Stochovem, Lány, Žilinou a Unhoští. Mám zde zvolených několik různorodých tras. Je zajímavé, že se v této lokalitě, postupně vystřídají snad všechny možné povrchy. Šotolinové i asfaltové cyklostezky, lesní cesty, občas plné kořenů (v oblasti Brdce), lesní pěšiny v lokalitě Kožová hora atd. Je zajímavé, že se tu člověk “potká” i s místy, z pohledu historie velmi zajímavými. O kterých se ovšem moc nepíše! Či spíše vůbec. MTB trip Kladensko ve společnosti s kamarádkou Janou se vyvedl. A co jsme na trase dlouhé 57 km – viz přiložená mapka s výškovým profilem – co jsme tam potkali?

Bývalý vojenský prostor Brdce – Studánka

Takový romantický název: Studánka. Hm, že by perlivý a chladný zdroj vody, pramínek zurčící do tůňky skryté v mechu a kapradí? Ale kdeže! Vojenský prostor mimořádné důležitosti! Dnes již nenápadný, pohlcený přírodou. A totálně zdevastovaný. Skrývá se v lese u obce Horní Bezděkov. Kóta nese název Brdce. Pozor, neplést si se stejnojmennou kótou v bývalém vojenském prostoru Brdy!

Ovšem i toto místo mělo cosi společného s bývalou Československou armádou, později i se „VI. správou Ministerstva vnitra – III. odbor“. Jednalo se o vojenskou kontrarozvědku, která v té době byla součástí StB (Státní bezpečnosti) – spadala tedy pod Federální ministerstvo vnitra. Na žádost “vrchnosti” byl na Studánce vybudován elektrický plot a znatelně posílena ostraha celého areálu, včetně kulometných hnízd a hlídacích psů. Jim se říkalo SUP – samostatně útočící pes. A teď to hlavní: šlo totiž o objekt mimořádné důležitosti s oficiálním názvem: Radiové vysílací středisko pod krycím názvem Studánka. Bylo vystavěno roku 1954. Středisko mělo fungovat pouze v případě branné pohotovosti státu. Definitivní konec provozu nastal roku 2002. Dnes je areál zdevastován, zbytky obývají skupiny bezdomovců.

Mohylové pohřebiště

Další historicky významné místo na trase MTB trip Kladensko je o mnoho stovek let starší (nebo mladší?), než výše zmíněný armádní objekt. Jde o mohylové pohřebiště, pocházející ze střední a mladší doby bronzové, tedy z doby 13. – 11. století př. n. l. Našlo se tu postupně 64 různě zřetelných mohyl různého stáří. Pod tou největší byly uloženy lidské ostatky. Jako milodary zde byly nalezeny především bronzové zbraně a šperky, keramika či jantarové korálky. Nálezy jsou umístěné v Národním muzeu v Praze a také ve Vídni. Pohřebiště bylo prozkoumáno již na konci 19. století, a to Josefem Ladislavem Píčem z Národního muzea v Praze a Josefem Szombathym z Přírodovědeckého muzea ve Vídni. Výzkum připomíná památník vztyčený v roce 1953.

Památník připomínající archeologický průzkum mohylového pohřebiště z roku 1953

Hráškové pole a na závěr boží větrník

Ještě, než jsme dorazili k výše zmíněnému mohylovému pohřebišti, míjeli jsme pole s právě dozrávajícím hráškem. No, odolejte takové nabídce! Mladé, zelené a křehké kuličky se doslova rozplývaly v puse. Malé doplnění zdravé a snad i ekologicky nezávadné energie.

Zato přímo kalorická bomba na nás čekala při návratu, zhruba na 47 kilometru, v cyklo kavárně KOLO&KÁVA na Hájku, kousek za Červeným Újezdem. Boží větrník! Průměr dobrých 10 cm a snad 6-7 cm na výšku! Slaný karamel na povrchu a excelentní náplň uvnitř! Viz fotka.

MTB trip Kladensko se vydařil. Probíhal v relax tempu, počasí bylo nádherné, stejně tak krajina. A to jsme ještě minuli zdejší dominantu, restauraci s vyhlídkovou věží na kótě Kožová hora. Kdysi zde byla restaurace, která byla udržovaná/ zakonzervovaná v duchu 80. let min. století. Vyhlídková věž byla dlouhodobě uzavřená. Jak je tomu dnes, netuším. Příště se stavíme.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

error: Obsah je zabezpečený !!